SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SCC - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นจัดสรร
(หุ้น)
อัตราส่วน
(เดิม:ใหม่)
ราคาจองซื้อ ประเภทของ
สิทธิประโยชน์
ประเภท
หุ้นจัดสรร
10/09/20 - 11/09/20 169,132,500 7.095:1 35.00 บาท หุ้นบริษัทในเครือ หุ้นสามัญ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่