SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SIRI - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
15/03/21 - 16/03/21 30/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
19/06/20 - 22/06/20 24/07/20 การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ห้องประชุมของบริษัท อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
14/03/19 - 15/03/19 29/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
13/03/18 - 14/03/18 27/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
10/03/17 15/03/17 - 20/04/17 การจ่ายปันผล,การออกหุ้นกู้ ประชุมสามัญ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่