SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SPVI - บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
02/03/22 - 03/03/22 25/04/22 เงินปันผล 0.1750 บาท 01/01/21-31/12/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
02/03/21 - 03/03/21 26/04/21 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/02/20 - 28/02/20 22/04/20 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
28/02/19 - 01/03/19 22/04/19 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/02/18 - 02/03/18 25/04/18 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่