SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SWC - บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
07/03/19 - 08/03/19 26/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ โรงแรมบางนา ไพร์ด 2/4 หมู่ 14 ถนนบางนาตราด แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ
24/01/19 - 25/01/19 20/02/19 การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par), การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ประชุมวิสามัญ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
08/03/18 - 09/03/18 23/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
04/04/17 10/04/17 - 28/04/17 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
08/03/16 11/03/16 - 27/04/16 การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่