SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TFFIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
30/11/21 02/12/21 - 17/12/21 เงินปันผล 0.06 บาท 01/07/21-30/09/21 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27/08/21 31/08/21 - 15/09/21 เงินปันผล 0.0685 บาท 01/04/21-30/06/21 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28/05/21 01/06/21 - 16/06/21 เงินปันผล 0.0873 บาท 01/01/21-31/03/21 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
01/03/21 03/03/21 - 17/03/21 เงินปันผล 0.1012 บาท 01/10/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
02/12/20 04/12/20 - 21/12/20 เงินปันผล 0.1014 บาท 01/07/20-30/09/20 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27/08/20 31/08/20 - 16/09/20 เงินปันผล 0.0771 บาท 01/04/20-30/06/20 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28/05/20 01/06/20 - 16/06/20 เงินปันผล 0.1032 บาท 01/01/20-31/03/20 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27/02/20 02/03/20 - 16/03/20 เงินปันผล 0.1163 บาท 01/10/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28/11/19 02/12/19 - 19/12/19 เงินปันผล 0.1195 บาท 01/07/19-30/09/19 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27/08/19 29/08/19 - 16/09/19 เงินปันผล 0.0962 บาท 01/04/19-30/06/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/05/19 31/05/19 - 14/06/19 เงินปันผล 0.1025 บาท 01/01/19-31/03/19 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27/02/19 01/03/19 - 15/03/19 เงินปันผล 0.0744 บาท 01/10/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่