SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

THE - บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
10/11/21 - 11/11/21 13/12/21 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประชุมวิสามัญ สำนักงานสาขาของบริษัท เลขที่ 7/4, 7/6 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
09/03/21 - 10/03/21 22/04/21 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ที่ตั้ง สาขา 1 บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 7/4, 7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
29/06/20 - 30/06/20 22/07/20 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4 โรงพยาบาลนครธน เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150
11/03/19 - 12/03/19 29/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
13/03/18 - 14/03/18 26/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
13/03/17 16/03/17 - 27/04/17 การจ่ายปันผล ประชุมสามัญ โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
02/03/17 07/03/17 - 30/03/17 การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) ประชุมวิสามัญ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่