SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TMW - บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
04/08/21 - 05/08/21 23/08/21 เงินปันผล 0.46 บาท 01/04/20-31/03/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
31/07/20 - 03/08/20 21/08/20 เงินปันผล 1.78 บาท 01/04/19-31/03/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
01/08/19 - 02/08/19 14/08/19 เงินปันผล 2.80 บาท 01/04/18-31/03/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/07/18 - 23/07/18 08/08/18 เงินปันผล 2.5500 บาท 01/04/17-31/03/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/07/17 01/08/17 - 11/08/17 เงินปันผล 1.32 บาท 01/04/16-31/03/17 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่