SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TNR - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
10/03/21 - 11/03/21 21/05/21 เงินปันผล 0.26 บาท 01/01/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/03/20 - 11/03/20 29/04/20 เงินปันผล 0.24 บาท 01/01/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/03/19 - 11/03/19 - เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/03/18 - 07/03/18 11/05/18 เงินปันผล 0.32 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/03/17 14/03/17 - 19/05/17 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/16-31/12/16 ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่