SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TPIPL - บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
12/10/21 - 14/10/21 28/10/21 เงินปันผล 0.03 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
10/03/21 - 11/03/21 10/05/21 เงินปันผล 0.03 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
09/09/20 - 10/09/20 24/09/20 เงินปันผล 0.03 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
11/03/20 - 12/03/20 27/05/20 เงินปันผล 0.03 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
11/12/19 - 12/12/19 26/12/19 เงินปันผล 0.03 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
13/03/19 - 14/03/19 16/05/19 เงินปันผล 0.02 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
15/03/18 - 16/03/18 11/05/18 เงินปันผล 0.02 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
07/03/17 10/03/17 - 11/05/17 เงินปันผล 0.02 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่