SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRITN - บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
12/03/21 - 15/03/21 27/04/21 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
16/03/20 - 17/03/20 27/04/20 งดจ่ายเงินปันผล,พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ประชุมสามัญ ห้องประชุมใหญ่ของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
26/03/19 - 27/03/19 30/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ ห้องประชุมศรีวลา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
27/09/18 - 28/09/18 06/11/18 การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมวิสามัญ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
30/03/18 - 02/04/18 25/04/18 งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมสามัญ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาซ่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
30/03/17 04/04/17 - 26/04/17 งดจ่ายเงินปันผล,วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ประชุมสามัญ ห้องประชุม บางกอกฮอลล์ โรงแรม เค รีสอร์ท เลขที่ 66 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่