SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TTW - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
08/03/22 - 09/03/22 29/04/22 เงินปันผล 0.30 บาท 01/07/21-31/12/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/09/21 - 09/09/21 23/09/21 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/21-30/06/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/03/21 - 09/03/21 30/04/21 เงินปันผล 0.30 บาท 01/07/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
02/09/20 - 03/09/20 17/09/20 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/20-30/06/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/03/20 - 10/03/20 30/04/20 เงินปันผล 0.30 บาท 01/07/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/08/19 - 27/08/19 09/09/19 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/19-30/06/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
11/03/19 - 12/03/19 30/04/19 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/08/18 - 30/08/18 13/09/18 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/18-30/06/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
12/03/18 - 13/03/18 07/05/18 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
25/08/17 30/08/17 - 12/09/17 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/17-30/06/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
- - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/19-31/12/19 -
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่