SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TTW - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
08/03/22 - 09/03/22 11/04/22 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
08/03/21 - 09/03/21 08/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
24/06/20 - 25/06/20 30/07/20 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
11/03/19 - 12/03/19 11/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
12/03/18 - 13/03/18 19/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ประชุมสามัญ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่