SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

U - บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
01/03/21 - 02/03/21 31/03/21 งดจ่ายเงินปันผล,การลดทุน,การเพิ่มทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมสามัญ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
24/06/20 - 25/06/20 31/07/20 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02/04/19 - 03/04/19 25/04/19 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
13/09/18 - 14/09/18 12/10/18 การเพิ่มทุน,การลดทุนเรียกชำระแล้ว,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ประชุมวิสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
03/04/18 - 04/04/18 30/04/18 งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประชุมสามัญ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
13/11/17 - 15/11/17 04/01/18 การเพิ่มทุน,การลดทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประชุมวิสามัญ ห้อง Banquet Room ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ เลขที่ 100/2 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.14) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
17/03/17 22/03/17 - 25/04/17 งดจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่