SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

U - บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)


หลักทรัพย์ วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่แจ้งความจำนง
ใช้สิทธิ์
วันที่แปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ อัตราใช้สิทธิ์
U-W4 - - - 23/12/21 - 29/12/21 30/12/21 - 30/12/21 5.067 บาท 0.012
U-W4 - - - 23/09/21 - 29/09/21 30/09/21 - 30/09/21 5.067 บาท 0.012
U-W4 - - - 23/06/21 - 29/06/21 30/06/21 - 30/06/21 5.067 บาท 0.012
U-W4 - - - 24/03/21 - 30/03/21 31/03/21 - 31/03/21 5.067 บาท 0.012
U-W4 - - - 23/12/20 - 29/12/20 30/12/20 - 30/12/20 6.00 บาท 0.01
U-W4 - - - 23/09/20 - 29/09/20 30/09/20 - 30/09/20 6.00 บาท 0.01
U-W4 - - - 23/06/20 - 29/06/20 30/06/20 - 30/06/20 6.00 บาท 0.01
U-W4 - - - 24/03/20 - 30/03/20 31/03/20 - 31/03/20 6.00 บาท 0.01
U-W4 - - - 23/12/19 - 27/12/19 30/12/19 - 30/12/19 6.00 บาท 0.01
U-W4 - - - 23/09/19 - 27/09/19 30/09/19 - 30/09/19 6.00 บาท 0.01
U-W4 - - - 21/06/19 - 27/06/19 28/06/19 - 28/06/19 6.00 บาท 0.01
U-W4 - - - 22/03/19 - 28/03/19 29/03/19 - 29/03/19 6.00 บาท 0.01
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่