SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VCOM - บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุม วาระการประชุม ประเภทของการประชุม สถานที่จัดการประชุม
05/03/21 - 08/03/21 29/04/21 จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน ประชุมสามัญ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11/06/20 - 12/06/20 24/07/20 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประชุมสามัญ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
13/03/19 - 14/03/19 26/04/19 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องแรมแบรนดท์ 3 ชั้น 2 โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพ เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
14/09/18 - 17/09/18 12/10/18 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ประชุมวิสามัญ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
29/03/18 - 30/03/18 27/04/18 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ประชุมสามัญ ห้องประชุม เดอะแชมเบอร์ ชั้น บี โรงแรม S31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่