SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/01/21 17:52 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดพิเศษ และเปลี่ยนแปลงวันหยุดประเพณี ประจำปี 2564
13/01/21 17:51 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
30/12/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563
29/12/20 19:07 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย (แก้ไข)
29/12/20 08:09 หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 ธันวาคม 2563
28/12/20 12:44 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
24/12/20 08:26 หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ธันวาคม 2563
23/12/20 18:02 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
23/12/20 18:00 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
22/12/20 07:35 หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2563
18/12/20 17:22 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 เรื่อง การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
18/12/20 17:07 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
17/12/20 08:29 หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2563
16/12/20 19:03 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
16/12/20 19:03 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่