SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/10/20 17:15 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดพิเศษ ประจำปี 2563
14/10/20 17:33 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 11
09/10/20 12:38 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (1)
09/10/20 12:38 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (2)
08/10/20 17:47 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 10
08/10/20 17:45 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม EGM 2/2563 บนเว็บไซด์
30/09/20 19:11 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเป็นบริษัทย่อย (แก้ไข)
25/09/20 17:23 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเป็นบริษัทย่อย
25/09/20 17:01 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ 7UP
23/09/20 17:56 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท
23/09/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563
18/09/20 19:10 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 9
15/09/20 08:00 หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กันยายน 2563
14/09/20 12:49 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
11/09/20 13:30 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 8
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่