SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/12/21 08:57 แจ้งการลาออกของกรรมการ

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/08/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
27/07/21 17:52 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
13/07/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
13/07/21 17:35 ชี้แจง Trading Alert List
13/07/21 17:01 Trading Alert List Information
09/07/21 08:33 หุ้นเพิ่มทุนของ 7UP เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
09/07/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 กรกฎาคม 2564
06/07/21 18:54 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
01/07/21 12:39 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ 7UP-W4 (F53-5)
29/06/21 18:19 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด
29/06/21 18:18 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด
16/06/21 08:08 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การอนุมัติกลับเข้าลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาจังหวัดภูเก็ตของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
11/06/21 17:53 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
01/06/21 17:08 กำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 2
25/05/21 12:51 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 บนเว็บไซต์บริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่