SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/08/16 19:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15/08/16 19:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15/08/16 19:31 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559  
10/08/16 08:52 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ AAV
09/08/16 18:04 นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (แบบ 256-2)
01/08/16 18:06 นำส่งสำเนาการเพิ่มเติมข้อความบางส่วนในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (ครั้งที่ 2)
29/07/16 21:22 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
28/07/16 08:12 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ AAV
27/07/16 17:32 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข)
27/07/16 12:30 แจ้งการได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท (ครั้งที่ 2) (แก้ไข)
25/07/16 17:13 แจ้งการได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท (ครั้งที่ 2)
15/07/16 17:33 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ AAV
15/07/16 08:49 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
14/07/16 17:58 แจ้งการได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท
07/07/16 08:38 แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่