SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/11/20 22:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10/11/20 21:59 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
10/11/20 21:59 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/20 17:13 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
10/11/20 17:11 การต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
22/10/20 17:02 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (แก้ไข)
21/08/20 17:04 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
11/08/20 19:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11/08/20 19:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/20 18:55 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
04/08/20 18:04 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22/07/20 19:26 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08/07/20 18:06 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
22/06/20 17:16 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
12/06/20 17:11 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การงดจ่ายปันผลประจำปี 2562 และแก้ไขข้อบังคับบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่