SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AAV - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/10/21 07:04 แจ้งมติแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การแก้ไขข้อบังคับ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไขไฟล์แนบ)
19/10/21 22:25 แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การแก้ไขข้อบังคับ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
30/08/21 17:09 ไทยแอร์เอเชียเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
13/08/21 20:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 20:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 20:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
03/08/21 12:31 ไทยแอร์เอเชียประกาศขยายระยะเวลาหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว
30/07/21 18:04 ไทยแอร์เอเชียประกาศขยายระยะเวลาหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว
23/07/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
12/07/21 08:37 ไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว
14/05/21 18:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 18:42 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 18:40 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
07/05/21 18:16 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (เพิ่ม Template)
07/05/21 17:02 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่