SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ABM - บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/10/21 18:17 แจ้งกรรมการเปลี่ยนนามสกุล
13/08/21 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 17:13 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 17:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
22/06/21 19:17 ชี้แจง Trading Alert List (แก้ไข Template)
22/06/21 18:57 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
22/06/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
22/06/21 17:12 Trading Alert List Information
14/05/21 18:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 18:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 18:15 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/05/21 21:08 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์บริษัท
28/04/21 17:37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26/04/21 12:40 แจ้งเปลี่ยนสถานที่และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
01/04/21 17:37 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์บริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่