SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ACG - บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/08/21 21:00 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน แก้ไข
09/08/21 18:06 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
09/08/21 18:05 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
09/08/21 18:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09/08/21 17:56 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
30/07/21 12:33 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
12/07/21 22:09 การแจ้งแก้ไขแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบฟอร์ม 56-1)
20/05/21 13:00 การเปิดสาขาของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (สาขาลำดับที่ 2)
10/05/21 19:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/05/21 19:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
10/05/21 19:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
05/05/21 18:23 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20/04/21 09:23 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
19/04/21 17:19 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
09/04/21 17:17 แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่