SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ADD - บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/11/21 17:38 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564
15/11/21 17:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 17:33 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 17:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
03/11/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564
18/10/21 12:39 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
13/08/21 17:43 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
11/08/21 12:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 18:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 18:04 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2564
10/08/21 18:03 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/08/21 18:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
20/07/21 17:43 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
21/06/21 12:33 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
18/06/21 17:44 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่