SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/05/22 17:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
10/05/22 17:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/05/22 17:38 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
29/04/22 18:18 แจ้งความคืบหน้าข้อพิพาทระหว่างดีพีซีกับเอ็นที เรื่องการเรียกค่าใช้เครื่องอุปกรณ์และโครงข่ายโทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาคุ้มครองชั่วคราวหลังสิ้นสุดสัมปทาน
07/04/22 17:06 เผยแพร่รายงานการประชุมจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24/03/22 18:04 การแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
24/03/22 18:04 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
24/03/22 12:58 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18/02/22 19:07 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
07/02/22 18:09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
07/02/22 18:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
07/02/22 18:08 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
07/02/22 18:07 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
03/02/22 08:00 การลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center)
14/12/21 18:49 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (F24-1)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่