SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AIMIRT - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/22 20:38 แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
13/05/22 20:37 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
13/05/22 20:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13/05/22 20:36 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13/05/22 20:35 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
10/05/22 19:16 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ประจำปี 2565
05/05/22 18:15 รายงานการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT)
29/04/22 18:44 แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
28/04/22 18:33 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ AIMIRT ประจำปี 2565
27/04/22 18:42 แจ้งเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
21/04/22 20:16 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
12/04/22 12:38 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ประจำปี 2565
31/03/22 19:28 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
17/03/22 12:36 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (แก้ไข)
17/03/22 07:24 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่