SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AJ - บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/08/21 19:17 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11/08/21 19:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 19:15 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 19:14 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
14/05/21 17:06 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
14/05/21 17:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 17:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 17:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 12:49 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
28/04/21 17:08 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26/04/21 12:50 มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564
16/04/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564
25/03/21 12:39 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซด์ของบริษัท
25/02/21 18:21 มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เรื่องกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและจ่ายเงินปันผล
25/02/21 18:19 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่