SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

APP - บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/01/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565
22/12/21 12:59 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565 ของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
09/12/21 13:12 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
12/11/21 19:23 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 19:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 19:22 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
17/08/21 17:11 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เพิ่ม template)
16/08/21 08:26 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13/08/21 20:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 20:41 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 20:40 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
27/07/21 13:02 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ 30 มิถุนายน 2564
14/06/21 18:29 แจ้งกรรมการลาออก
14/05/21 18:42 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 18:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่