SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

APP - บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/02/20 21:58 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
14/02/20 12:34 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
29/01/20 13:17 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
21/11/19 09:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
21/11/19 09:13 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
21/11/19 09:12 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
21/11/19 09:00 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
21/11/19 09:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
21/11/19 08:55 ข้อมูลสรุปสารสนเทศ
21/11/19 08:08 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ APP เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่