SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
06/07/18 08:25 หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
29/06/18 19:38 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F53-5)
14/06/18 21:26 แจ้งผลการประกวดราคา
05/06/18 13:20 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) (เพิ่ม Template)
04/06/18 17:28 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
08/05/18 20:20 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
08/05/18 20:19 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
08/05/18 20:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
12/04/18 18:24 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
09/04/18 12:41 การไม่ปรับสิทธิของ ATP30-W1
03/04/18 07:17 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
16/03/18 12:53 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
05/03/18 12:39 แจ้งผลการประกวดราคา
28/02/18 08:12 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
27/02/18 07:02 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่