SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/03/21 06:30 หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2564
15/03/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564
12/03/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564
11/03/21 20:44 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
10/03/21 19:57 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564
09/03/21 09:15 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข Template2)
09/03/21 07:08 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
08/03/21 09:36 กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
03/03/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2564
01/03/21 20:59 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข Template)
01/03/21 07:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)_แก้ไข
01/03/21 07:12 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่ม Template)
01/03/21 07:06 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
01/03/21 07:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 21:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่