SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/20 20:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12/05/20 20:03 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/20 20:00 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
15/04/20 20:02 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
02/04/20 12:52 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01/04/20 20:36 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30/03/20 21:49 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30/03/20 21:33 แจ้งยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (วันสงกรานต์)
27/03/20 12:46 แจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 (Covid-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
23/03/20 09:22 ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)
26/02/20 13:18 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข PDF)
25/02/20 22:23 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25/02/20 21:24 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
25/02/20 21:21 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
25/02/20 21:19 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่