SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
28/05/18 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/05/18 17:16 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องสัญญาค่าสิทธิกับโคลัมเบียน อินเตอร์เนชั่นแนล เคมิคัลส์ คอร์ปอเรชั่น
28/05/18 17:15 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
14/02/18 17:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
14/02/18 17:55 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/02/18 17:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/11/17 17:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14/11/17 17:26 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/11/17 17:25 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
15/09/17 08:48 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560
06/09/17 12:34 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเยี่ยมชมโรงงานอ่างทอง บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
11/08/17 17:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11/08/17 17:48 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
11/08/17 17:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
19/07/17 19:16 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่