SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/06/17 17:20 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
29/05/17 18:05 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
29/05/17 18:02 แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องสัญญาค่าสิทธิกับโคลัมเบียน อินเตอร์เนชั่นแนล เคมิคัลส์ คอร์ปปอเรชั่น
29/05/17 17:40 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 และจ่ายปันผล
29/05/17 17:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
29/05/17 17:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29/05/17 17:39 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
12/04/17 08:27 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560
14/02/17 18:17 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
14/02/17 18:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
14/02/17 18:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/11/16 18:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14/11/16 17:59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/11/16 17:57 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560  
15/08/16 08:59 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่