SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BIG - บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
04/11/20 17:16 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563
20/08/20 17:27 แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ (เพิ่มเติม)
11/08/20 19:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11/08/20 19:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/20 19:08 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
08/07/20 20:15 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08/07/20 17:02 แจ้งวันหยุดประเพณีเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
03/07/20 12:36 รายงานการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
25/06/20 17:17 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
09/06/20 12:57 รายงานการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
05/06/20 17:17 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
15/05/20 08:01 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14/05/20 19:13 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14/05/20 19:09 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
14/05/20 19:09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่