SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BIG - บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
04/12/20 17:14 แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข PDF)
03/12/20 18:19 แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
27/11/20 13:00 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
18/11/20 07:22 รายงานการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พิคคาซัส จำกัด
16/11/20 19:39 แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 (แก้ไข)
16/11/20 07:07 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
13/11/20 19:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/11/20 19:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13/11/20 19:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
13/11/20 18:01 แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563
04/11/20 17:16 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563
20/08/20 17:27 แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ (เพิ่มเติม)
11/08/20 19:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11/08/20 19:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/20 19:08 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่