SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BROCK - บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/03/20 17:17 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อซักถาม และ ข้อเสนอแนะล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 / 2563 (แก้ไข)
16/03/20 08:16 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ (www.rockgarden.co.th)
16/03/20 08:16 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อซักถาม และ ข้อเสนอแนะล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 / 2563
04/03/20 17:57 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็ปไซด์.
24/02/20 06:44 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
24/02/20 06:43 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
24/02/20 06:43 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
24/02/20 06:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
23/01/20 13:00 แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
30/12/19 13:29 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
28/11/19 13:02 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
13/11/19 22:23 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
13/11/19 22:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13/11/19 22:23 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13/08/19 06:44 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่