SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/12/20 17:49 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
18/11/20 18:06 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ซึ่งทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนโครงการหมอชิต คอมเพลกซ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
17/11/20 08:58 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
17/11/20 08:56 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)  
16/11/20 19:16 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
16/11/20 19:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/11/20 19:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563/64
09/11/20 17:05 แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์))
06/11/20 12:46 การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัทฯ
22/10/20 17:28 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ซึ่งทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการเข้าลงทุนโครงการหมอชิต คอมเพลกซ์
01/10/20 19:25 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BTS-W5 (F53-5)
15/09/20 17:18 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
18/08/20 12:53 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  
14/08/20 07:29 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/20 07:28 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่