SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CCET - บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/01/22 13:00 ประกาศยอดขายเดือนธันวาคม 2564
10/01/22 13:00 รายงานความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์ TDR ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ประจำเดือนธันวาคม 2564
17/12/21 17:00 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
17/12/21 17:00 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2565
09/12/21 17:00 ประกาศยอดขายเดือนพฤศจิกายน 2564
09/12/21 17:00 รายงานความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์ TDR ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
17/11/21 08:04 หุ้นเพิ่มทุนของ CCET เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
15/11/21 17:10 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CCET-WC (F53-5)
12/11/21 17:11 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12/11/21 17:10 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/11/21 17:10 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 17:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09/11/21 17:00 รายงานความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์ TDR ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ประจำเดือนตุลาคม 2564
09/11/21 17:00 ประกาศยอดขายเดือน ตุลาคม 2564
08/10/21 17:00 ประกาศยอดขายเดือนกันยายน 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่