SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/20 08:36 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข Template)
14/08/20 07:23 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/20 07:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
14/08/20 07:21 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 18:08 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2563
30/07/20 20:29 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
22/07/20 17:56 การเผยแพร่ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
17/07/20 18:49 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/06/20 17:58 แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์
12/06/20 18:05 กำหนดวันประชุม วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
15/05/20 07:11 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15/05/20 07:10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15/05/20 07:09 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
14/05/20 17:56 แจ้งอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของบริษัท
17/04/20 13:09 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่