SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CIG - บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/22 07:30 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 07:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 07:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 08:52 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
29/04/22 18:31 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19/04/22 12:32 แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
28/03/22 18:31 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
28/02/22 08:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/22 08:29 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 08:28 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
28/02/22 07:57 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
28/02/22 07:03 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 (งดจ่ายปันผล)
28/02/22 06:36 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 06:35 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 4 (F45) (สอบทานแล้ว)
28/02/22 06:34 งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่