SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CK - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/22 20:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 20:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 20:03 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
13/05/22 07:13 การเผยแพร่รายงานการประชุมและบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
29/04/22 18:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05/04/22 07:45 แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
29/03/22 07:56 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
11/03/22 12:31 กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ลงนามสัญญาจ้างกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
02/03/22 13:03 แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
28/02/22 19:36 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (แก้ไข Template)
28/02/22 18:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 18:41 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/22 18:39 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
28/02/22 17:10 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
14/01/22 09:12 แจ้งการลาออกของกรรมการ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่