SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMAN - บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/22 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 (ฉบับแก้ไข)
13/05/22 08:57 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/22 08:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13/05/22 08:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 18:28 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28/04/22 18:46 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28/04/22 18:45 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
04/04/22 19:17 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
01/03/22 08:30 การกำหนดวันประชุมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
28/02/22 18:57 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/22 18:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 18:56 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
07/12/21 12:49 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
11/11/21 17:54 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/21 17:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่