SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMO - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/11/20 17:58 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10/11/20 08:54 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไขข่าว)
10/11/20 07:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10/11/20 07:49 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/20 07:48 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
22/10/20 18:08 แจ้งวันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ
22/10/20 18:07 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีพุทธศักราช 2564
11/08/20 12:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563(แก้ไขเพิ่มเติม)
11/08/20 07:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11/08/20 07:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/20 07:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
02/06/20 17:42 แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ถูกยกเลิก
01/06/20 12:36 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
21/05/20 18:04 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14/05/20 19:08 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่