SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CMR - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/12/20 18:55 ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
13/11/20 19:36 แจ้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยอนุมัติการต่ออายุเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
13/11/20 19:35 การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย " โดยอนุมัติต่ออายุเงินกู้ยืม"
13/11/20 17:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13/11/20 17:17 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
13/11/20 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 17:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 17:22 แจ้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
13/08/20 17:21 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 17:20 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
22/07/20 17:20 แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
15/05/20 13:22 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
15/05/20 12:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15/05/20 12:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15/05/20 12:32 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่