SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CRANE - บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/05/22 08:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 17:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
17/05/22 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 17:01 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 17:01 แต่งตั้งผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
13/05/22 17:00 ผู้บริหารลาออก
27/04/22 17:00 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01/04/22 17:00 การเผยแพร่แบบ56-1 One Report ปี 2564 บนเว็บไซต์
30/03/22 17:15 เปิดเผยคำบอกกล่าว AGM 2565
29/03/22 12:45 ผู้บริหารลาออก
21/03/22 17:00 กรรมการอิสระลาออก
18/03/22 08:41 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
18/03/22 08:31 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
28/02/22 08:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 08:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่