SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DCON - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/01/19 08:59 กำหนดการใช้สิทธิของ DCON-W1 ครั้งที่ 4
16/11/18 17:08 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
16/11/18 17:07 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
12/11/18 18:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12/11/18 18:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12/11/18 18:17 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
09/08/18 18:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09/08/18 18:45 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09/08/18 18:42 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
09/08/18 08:40 หุ้นเพิ่มทุนของ DCON เริ่มซื้อขายวันที่ 10 สิงหาคม 2561
07/08/18 17:39 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DCON-W1 ครั้งที่ 3
31/07/18 08:55 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่