SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DUSIT - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/11/21 08:33 การออกและเสนอขายหุ้นกู้
16/11/21 07:31 รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการรับบริการ
15/11/21 21:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 21:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 21:38 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
01/10/21 20:19 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
20/09/21 13:06 แจ้งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง (แก้ไข)
20/09/21 08:43 แจ้งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง
11/08/21 21:24 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
09/08/21 20:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09/08/21 20:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
09/08/21 19:54 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
21/06/21 17:05 การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของ DTC
21/06/21 08:02 แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท
31/05/21 13:17 แจ้งกรรมการลาออก
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่