SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EE - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/10/21 17:58 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
05/10/21 17:02 การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (แก้ไขครั้งที่ 3)
04/10/21 13:13 แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (แก้ไข2)
01/10/21 13:02 แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (แก้ไข)
01/10/21 12:48 การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (แก้ไขครั้งที่ 2)
30/09/21 18:21 การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (แก้ไข)
30/09/21 17:24 แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
29/09/21 17:31 การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด
27/09/21 17:00 แจ้งการโอนหุ้นสามัญในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด
27/09/21 13:15 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ (แก้ไขข่าวและหัวข้อข่าว)
27/09/21 09:14 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แก้ไข)
27/09/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564
23/09/21 19:29 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัทและรับทราบการลาออกของกรรมการ
23/09/21 18:35 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แก้ไข)
23/09/21 13:40 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่