SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/01/22 18:14 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
28/09/21 17:42 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
07/09/21 17:42 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
07/09/21 17:41 ชี้แจง Trading Alert List
07/09/21 17:22 Trading Alert List Information
26/08/21 17:10 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
25/08/21 06:30 หุ้นเพิ่มทุนของ EFORL เริ่มซื้อขายวันที่ 26 สิงหาคม 2564
17/08/21 09:18 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
16/08/21 06:50 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/08/21 06:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 06:49 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 17:45 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
05/08/21 17:38 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
05/08/21 17:17 ชี้แจง Trading Alert List
05/08/21 17:00 Trading Alert List Information
30/07/21 19:32 แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่