SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/01/22 18:14 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20/12/21 18:37 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การปรับโครงสร้างทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มเติม)
20/12/21 06:38 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การปรับโครงสร้างทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
01/12/21 18:33 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
29/11/21 18:38 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
22/11/21 17:11 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
17/11/21 12:58 ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีบริษัทกู้ยืมเงินจำนวน 335 ล้านบาท (แก้ไข)
16/11/21 17:42 ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีบริษัทกู้ยืมเงินจำนวน 335 ล้านบาท
16/11/21 09:00 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ EFORL และ SOLAR
15/11/21 06:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 06:32 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 06:31 รายการเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์ จำนวน 83.75 ล้านบาท
15/11/21 06:31 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
09/11/21 17:58 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
02/11/21 17:09 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่